logo na ogloszeniaSzanowni Państwo,


Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Poniżej kilka informacji na ten temat. 


Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AB..." Alicja Bielecka, 27-600 Sandomierz, ul. Maciejowskiego 4/54 (dalej, „administrator lub AB...”).
Dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych
Dane kontaktowe administratora są następujące:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "AB..." Alicja Bielecka, 

27-600 Sandomierz, ul. Maciejowskiego 4/54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez administratora w ramach relacji biznesowych nawiązanych pomiędzy "AB..." a podmiotem, którego Państwo jesteście przedstawicielem (ewentualnie osobą wyznaczoną do kontaktu), które to relacje zostały nawiązane w związku z rozmowami handlowymi, nawiązaniem współpracy, zawarciem lub realizacją umowy pomiędzy "AB..." a wspomnianym podmiotem (dalej „Umowa”). Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana m.in. z wizytówki przekazanej przez Panią/Pana pracownikom lub współpracownikom "AB...". Pani/Pana dane osobowe mogliśmy również uzyskać od podmiotu, którego Państwo byliście przedstawicielem lub ze źródeł publicznie dostępnych takich jak REGON, CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy.


Kategorie Państwa danych osobowych, które przetwarzamy

Przetwarzane dane to:imię i nazwisko, stanowisko służbowe/rola w strukturze, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego i numer faksu. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (oświadczenie).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
    - zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie oraz dochodzenie naszych roszczeń wynikających z Umowy oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy.
    - utrzymywanie relacji biznesowych z naszymi potencjalnymi, obecnymi lub byłymi kontrahentami (m.in. utrzymywanie kontaktu).
    - udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie przekazane nam za pomocą poczty e-mail
    - marketing bezpośredni naszych produktów i usług tj. telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    - wypełnienie przez nas obowiązków prawnych np. realizacja Państwa praw wynikających z RODO związanych z rachunkowością i podatkami (np. wystawianie i przechowywanie faktur związanych ze współpracą).
Podane przez Panią/Pana danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ani też warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Jednakże w zakresie w jakim celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie Umowy nie podanie przez Państwa danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie Umowy.


Odbiorcy Państwa danych osobowych

    osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby wykonywać swoje obowiązki, podmioty, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych (podmioty przetwarzające), w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, firmy windykacyjne, usługi logistyczne i kurierskie i recyklingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.
Ponadto, "AB..." udostępni Pani/Pana dane osobowe upoważnionym instytucjom lub organom, w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa (m.in. na żądanie policji, prokuratury, sądu).


Prawa Państwu przysługujące:

    przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
    dostępu do Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
    sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
    usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (zgodnie z art. 17 RODO);
    ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
    przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
    w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi. W szczególności zgodnie z art. 21 RODO

Sandomierz

ul. Mickiewicza 23
tel. 15 832 16 18
kom. 661 837 203
kom. 603 305 869

znajdź nas na mapie..

Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 13/227
(górny parking, nad "Biedronką,
obok "Żabki")
kom. 603 305 869

znajdź nas na mapie..

Tarnobrzeg

ul. Wyspiańskiego 12/ 4 i 18
(Budynek Urzędu Skarbowego)
kom. 603 305 869

znajdź nas na mapie..

Opatów

Pl. Obrońców Pokoju 32
kom. 603 305 869

znajdź nas na mapie..

(C) 2009 - 2024
kasy fiskalne, kasy fiskalne sandomierz, kasy fiskalne stalowa wola, kasy fiskalne sandomierz, drukarki fiskalne, drukarki fiskalne stalowa wola, drukarki fiskalne sandomierz, drukarki fiskalne tarnobrzeg

AB Kasy i urządzenia fiskalne | realizacja medox.pl|Polityka Prywatności|Polityka Cookies

AB Kasy i urządzenia fiskalne